chia sẻ vị trí iphone

Anh Vũ   -   Thứ tía, 07/02/2023 12:08 (GMT+7)

Bạn đang xem: chia sẻ vị trí iphone

Người sử dụng iPhone rất có thể share địa điểm lúc này của mình bởi vì Tin nhắn, Apple Maps, Google Maps và phần mềm “Find My” của Apple. Mặc cho dù Apple được cho phép người tiêu dùng đơn giản và dễ dàng share địa điểm với những người tiêu dùng iPhone không giống, tuy vậy với một số trong những phương pháp để gửi địa điểm của cho tất cả những người dùng trang bị Android.

Bình luận:

Bạn nghĩ về gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi phản hồi.

Gửi phản hồi

Xem thêm: mini 2