Cách Vẽ Chuỗi Thức Ăn

Tất cảToán LýHóa SinhTiếng AnhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệVăn minhGiáo dụcTiếng Anh thí điểmĐạo đức họcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng ViệtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcNghệ thuật
Toán Vật lýHóa sinhNgữ vănTiếng AnhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng Anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và Xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng ViệtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo

*

*

\(Plant\left\{{}\begin{matrix}Locust\left\{Mouse\left\{{}\begin{matrix}hawk\\Snake\end{matrix}\right.\right\}\\Kiến \left\{{}\begin{matrix}Mouse\\Frog\end{matrix}\right.\left\{Snake\right\}}\end{matrix}\right.\)

1.Cỏ->Dê->Hổ->Vi sinh vật.

Bạn đang xem: Cách vẽ chuỗi thức ăn

2.Cỏ->Thỏ->Báo->Vi sinh vật.

3. Cỏ->Thỏ->Hổ->Vi sinh vật.

4. Cỏ-> Sâu-> Chim-> Vi sinh vật

=> Cỏ-> Dê, Thỏ, Sâu-> Hổ, Báo, Chim-> Vi sinh vật.

Đối với sinh vật: chuột, động vật ăn cỏ, sinh vật, sâu ăn lá, hổ, cầy viết chuỗi thức ăn và lưới thức ăn

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. (2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. (3) Cộng đồng càng đa dạng thì cộng đồng càng đa dạng. Về thành phần loài, lưới thức ăn đơn giản hơn. (4) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. (2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. (3) Cộng đồng càng đa dạng thì cộng đồng càng đa dạng. Về thành phần loài, lưới thức ăn đơn giản hơn. (4) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

MỘT. Đầu tiên.

b. 2.

C. 3.

Đ. 4.

Đáp án A(1) Sai. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài thuộc một chuỗi thức ăn nhất định. (2) Sai. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. (3) Sai. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì chuỗi thức ăn càng phức tạp à Chuỗi thức ăn càng phức tạp à Lưới thức ăn càng phức tạp. (4) Vâng. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau.

Đáp án A

(Đầu tiên) Sai. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài thuộc một chuỗi thức ăn nhất định.

(2) Sai. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

(3) Sai. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì chuỗi thức ăn và lưới thức ăn càng phức tạp.

(4) Chính xác. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau.

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. (2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định. (3) Thành phần loài càng đa dạng thì lưới thức ăn càng đơn giản. (4) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong một quần xã là A. 1 B. 2. C. 3 D. 4

Tham Khảo Thêm:  Biểu cảm về người thân (người chị)

Khi nói về chuỗi và lưới thức ăn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau.

(2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

(3) Thành phần loài càng đa dạng thì lưới thức ăn càng đơn giản.

(4) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã

MỘT. Đầu tiên

b. 2.

C. 3

Đ. 4

Đáp án A(1) Sai. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài thuộc một chuỗi thức ăn nhất định. (2) Sai. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. (3) Sai. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì chuỗi thức ăn càng phức tạp à Chuỗi thức ăn càng phức tạp à Lưới thức ăn càng phức tạp. (4) Vâng. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau

Đáp án A

(Đầu tiên) Sai. Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài thuộc một chuỗi thức ăn nhất định.

(2) Sai. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

(3) Sai.

Xem thêm: Vẽ Tranh Về Chủ Đề Trường Em , Vẽ Tranh Về Chủ Đề Trường Em Đẹp Nhất

Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì chuỗi thức ăn và lưới thức ăn càng phức tạp.

(4) Chính xác. Trong chuỗi thức ăn, sinh vật đứng trước là thức ăn của sinh vật đứng sau

Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? . Có tối đa 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên II. Châu chấu tham gia vào một chuỗi thức ăn III. Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng là A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Quan sát lưới thức ăn và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

*

. Có tối đa 6 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên

II. Châu chấu tham gia chuỗi thức ăn

III. Chuột tham gia vào 4 chuỗi thức ăn

IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 bậc dinh dưỡng

A. 2

B 4

c.3

D.1

Lưới thức ăn gồm 5 chuỗi thức ăn: 1. “Cỏ → Châu chấu → Chuột → Diều hâu”; 2. “Cỏ → Châu chấu → Chuột → Rắn → Diều hâu”; 3. “Cỏ → Kiến → Chuột → Diều hâu”; 4. “Cỏ → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu”; 5. “Cỏ → Kiến → Ếch → Rắn → Diều hâu”; Dựa vào làng…

Lưới thức ăn gồm 5 chuỗi thức ăn:

1. “Cỏ → Châu chấu → Chuột → Diều hâu”;

2. “Cỏ → Châu chấu → Chuột → Rắn → Diều hâu”;

3. “Cỏ → Kiến → Chuột → Diều hâu”;

4. “Cỏ → Kiến → Chuột → Rắn → Diều hâu”;

5. “Cỏ → Kiến → Ếch → Rắn → Diều hâu”;

Dựa vào những thông tin trên ta thấy:

→I sai, II sai (châu chấu tham gia 2 chuỗi thức ăn); III đúng; IV là chính xác

(“Cỏ → Châu chấu → Chuột → Rắn → Diều hâu”)

Đáp án A

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và tháp sinh thái? (1) Trong lưới thức ăn, động vật ăn cỏ có thể được phân thành nhiều bậc dinh dưỡng. khác biệt. (2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. (3) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật. (4) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. (5) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh …
Tiếp tục đọc

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và tháp sinh thái?

(1) Trong một lưới thức ăn, động vật ăn cỏ có thể được phân thành các bậc dinh dưỡng khác nhau.

(2) Trong một lưới thức ăn, mỗi loài có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau.

(3) Trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường chỉ có một loài sinh vật.

(4) Trong một chuỗi thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau.

(5) Chuỗi và lưới thức ăn phản ánh mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.

(6) Quan sát hình tháp có thể biết được mức độ dinh dưỡng của từng bậc và của cả quần xã.

(7) Một lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn không có mắt xích chung.

(8) Hình tháp sinh khối trong tự nhiên luôn có đáy lớn đỉnh nhỏ.

(9) Cơ sở để xác định chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật là vai trò của các loài trong quần xã sinh vật.

MỘT. 6

b. 7

C. 5

Đ. 4

Xem chi tiết
Sinh học lớp 0
Đầu tiên

Gửi Hủy bỏ
Đáp án ĐX Xem lại các phát biểu của đề bài: Các phát biểu 1, 2, 5, 6(3) sai vì trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường có nhiều loài sinh vật khác nhau. (4) sai vì trong một chuỗi thức ăn , mỗi loài chỉ có thể thuộc 1 mắt xích trong chuỗi và trong 1 lưới thức ăn, mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau. (7) sai vì lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có chung mắt xích chứ không phải không có mắt xích chung .(8) sai vì tháp sinh khối trong nước bắt đầu từ thực vật nổi…
Tiếp tục đọc

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Xem xét các tuyên bố của chủ đề:

Câu lệnh 1, 2, 5, 6

(3) sai vì trong một lưới thức ăn, mỗi bậc dinh dưỡng thường có nhiều loài sinh vật khác nhau.

(4) sai vì trong 1 chuỗi thức ăn mỗi loài chỉ có thể thuộc 1 mắt xích trong chuỗi còn trong 1 lưới thức ăn mỗi loài có thể thuộc nhiều mắt xích khác nhau.

(7) sai vì lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có mắt xích chung chứ không có mắt xích chung.

(8) sai vì tháp sinh khối trong nước bắt đầu từ thực vật phù du không có đáy lớn và đỉnh nhỏ vì sinh khối của động vật phù du lớn hơn sinh khối của thực vật phù du.

(9) sai vì cơ sở để xác định chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật là mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.

→ Có 4 phát biểu đúng

Chính xác 0
Bình luận (0)

Cho lưới thức ăn gồm: châu chấu, chuột, diều hâu, kiến ​​cỏ

– Viết 2 bộ đồ ăn. Mỗi chuỗi có nhiều nhất 5 mắt xích 3 mắt xích chung

– Loài nào tham gia nhiều nhất vào chuỗi thức ăn ở lười thức ăn?

– Theo lưới thức ăn đó, khi loại bỏ chuột ra khỏi quần xã thì số lượng kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn số lượng cào cào, đúng hay sai?

Xem chi tiết
Sinh học lớp 9 Bài 49. Quần xã sinh vật

Đầu tiên
Gửi Hủy bỏ

Viết 10 chuỗi thức ăn có 4 mắt xích. (Tự do lựa chọn sinh vật)

Từ chuỗi thức ăn viết nên lưới thức ăn.

Xem chi tiết
Sinh Học Lớp 9 Sinh Học Và Môi Trường – Chương II. hệ sinh thái
Đầu tiên

Gửi Hủy bỏ
1 Cỏ → Thỏ → hổ → vi sinh vật2 Cỏ → Dê → hổ → vi sinh vật3 Cỏ → Giun → Gà → vi sinh vật4 Cỏ → Thỏ → mèo hoang → vi sinh vật5 Cỏ → Sâu bệnh → Sâu côn trùng → vi sinh vật6 Cỏ → Bọ rùa → ếch → vi sinh vật7 Cỏ → Châu chấu → Gà → vi sinh vật8 Cỏ → Gà → Cáo → vi sinh vật9 Cỏ → Thỏ → Cáo → Vi sinh vật10 Cỏ → Trâu → Hổ → Vi sinh vật
Tiếp tục đọc

1 Cỏ → Thỏ → hổ → vi sinh vật 2 Cỏ → Dê → hổ → vi sinh vật 3 Cỏ → Sâu → Gà → vi sinh vật

4 Cỏ → Thỏ → mèo rừng → vi sinh vật

5 Cỏ → Sâu hại cây → Sâu bọ → vi sinh vật

6 Cỏ → Bọ rùa → ếch → vi sinh vật

7 Cỏ → Châu chấu → Gà → Vi sinh vật

8 Cỏ → Gà → Cáo → Vi sinh vật

9 Cỏ → Thỏ → Cáo → Vi sinh vật

10 Cỏ → Trâu → Hổ → Vi sinh vật

Chính xác 0
Bình luận (0)

Câu 3: Viết các chuỗi thức ăn và lưới thức ăn có thể có với các mắt xích sau: Giun, thực vật, chuột, cầy, bọ ngựa

Xem chi tiết
Sinh học lớp 9
Đầu tiên

Gửi Hủy bỏ

-Thực vật → bọ ngựa, chuột → rắn → vi sinh vật

– Thực vật → trâu → báo → vi sinh vật

Chính xác là 5
Bình luận (0)

Quan sát lưới thức ăn dưới đây và cho biết

*

Có bao nhiêu chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên?

MỘT. 4

b. 5

C. 6

Đ. 7

Xem chi tiết
Sinh học lớp 0
Đầu tiên

Gửi Hủy bỏ
Đáp án A Nhìn vào lưới thức ăn ở hình trên, ta có các chuỗi thức ăn sau: (1) Cỏ -> Thỏ -> Đại bàng -> Vi sinh vật. (2) Cỏ -> Thỏ -> Cáo -> Đại bàng -> Vi sinh vật. (3) Cỏ -> Chuột -> Cáo -> Đại bàng -> Vi sinh vật. (4) Cỏ -> Sâu -> Chuột -> Cáo -> Đại bàng -> Vi sinh vật (5) Cỏ -> Sâu -> Chim -> Rắn -> Đại bàng -> Vi sinh vật. (6) Cỏ -> Sâu -> Chim -> Rắn -> Vi sinh vật. Vậy trong lưới thức ăn trên có 6 chuỗi thức ăn.
Tiếp tục đọc

Đáp án A

*

Nhìn vào lưới thức ăn trên, ta có các chuỗi thức ăn sau:

(1) Cỏ -> Thỏ -> Đại bàng -> Vi sinh vật.

(2) Cỏ -> Thỏ -> Cáo -> Đại bàng -> Vi sinh vật.

(3) Cỏ -> Chuột -> Cáo -> Đại bàng -> Vi sinh vật.

(4) Cỏ -> Sâu -> Chuột -> Cáo -> Đại bàng -> Vi sinh vật

(5) Cỏ -> Sâu -> Chim -> Rắn -> Đại bàng -> Vi sinh vật.

(6) Cỏ -> Sâu -> Chim -> Rắn -> Vi sinh vật.

Vậy trong lưới thức ăn trên có 6 chuỗi thức ăn.

Chính xác 0
Bình luận (0)

Các khóa học về OLM (olm.vn)

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *