cách đổi ngôn ngữ trên iphone

Bạn rất có thể thay cho thay đổi setup ngôn từ bên trên iPhone hoặc iPad nếu setup ko đúng đắn hoặc chúng ta vô tình thay cho thay đổi trở nên ngôn từ nhưng mà chúng ta thiếu hiểu biết nhiều.

Mở phần mềm Cài đặt

Chạm nhập Cài bịa đặt chung

Tùy lựa chọn Cài bịa đặt cộng đồng được ghi lại ở bên dưới tùy lựa chọn Thời gian tham dùng nhập phần mềm Cài bịa đặt bên trên một cái iPhone.

Chọn Ngôn ngữ & vùng

Tùy lựa chọn Ngôn ngữ & vùng được ghi lại nhập thực đơn Cài bịa đặt cộng đồng bên trên một cái iPhone.

Chạm nhập Thêm ngôn ngữ

Chọn ngôn từ của bạn

Tùy lựa chọn Tiếng Pháp được ghi lại nhập list những ngôn từ khối hệ thống rất có thể dùng bên trên một cái iPhone.

Xem thêm: quỷ dạ xoa

Chọn ngôn từ chủ yếu của bạn

Trên screen tiếp tục hiển thị chú ý nhằm căn vặn coi mình muốn dùng ngôn từ nào là thực hiện ngôn từ chủ yếu. Sau khi update ngôn từ, thiết bị tiếp tục tự động hóa hiển thị ngôn từ chúng ta vẫn lựa chọn.

Một cái iPhone hiển thị cảnh báo:

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận