các khối thi đại học

Cho em chất vấn với bao nhiêu khối đua đại học? Thi chất lượng tốt nghiệp trung học tập phổ thông cần đua tối thiểu bao nhiêu môn? - Câu chất vấn của người tiêu dùng Thanh bên trên Xì Gòn.

Danh sách các khối thi đại học A, B, C, D và mã tổng hợp mới nhất nhất?

Tổ ăn ý khối A:

Bạn đang xem: các khối thi đại học

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

A01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A02

Toán, Vật lí , Sinh học

A03

Toán, Vật lý, Lịch sử

A04

Toán, Vật lý, Địa lí

A05

Toán, Hóa học tập, Lịch sử

A06

Toán, Hóa học tập, Địa lí

A07

Toán, Lịch sử, Địa lí

A08

Toán, Lịch sử, Giáo dục đào tạo công dân

A09

Toán, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân

A10

Toán, Vật lý, Giáo dục đào tạo công dân

A11

Toán, Hóa học tập, Giáo dục đào tạo công dân

A12

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Khoa học tập xã hội

A14

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Địa lí

A15

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Giáo dục đào tạo công dân

A16

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Văn

A17

Toán, Khoa học tập xã hội, Vật lý

A18

Toán, Khoa học tập xã hội, Hóa học

Tổ ăn ý khối B:

B00

Toán, Hóa học tập, Sinh học

B01

Toán, Sinh học tập, Lịch sử

B02

Toán, Sinh học tập, Địa lí

B03

Toán, Sinh học tập, Văn

B04

Toán, Sinh học tập, Giáo dục đào tạo công dân

B05

Toán, Sinh học tập, Khoa học tập xã hội

B08

Toán, Sinh học tập, Tiếng Anh

Tổ ăn ý khối C:

C00

Văn, Lịch sử, Địa lí

C01

Văn, Toán, Vật lí

C02

Văn, Toán, Hóa học

C03

Văn, Toán, Lịch sử

C04

Văn, Toán, Địa lí

C05

Văn, Vật lí, Hóa học

C06

Văn, Vật lí, Sinh học

C07

Văn, Vật lí, Lịch sử

C08

Văn, Hóa học tập, Sinh

C09

Văn, Vật lí, Địa lí

C10

Văn, Hóa học tập, Lịch sử

C12

Văn, Sinh học tập, Lịch sử

C13

Văn, Sinh học tập, Địa

C14

Văn, Toán, Giáo dục đào tạo công dân

C15

Văn, Toán, Khoa học tập xã hội

C16

Văn, Vật lí, Giáo dục đào tạo công dân

C17

Văn, Hóa học tập, Giáo dục đào tạo công dân

C18

Văn, Sinh học tập, Giáo dục đào tạo công dân

C19

Văn, Lịch sử, Giáo dục đào tạo công dân

C20

Văn, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân

Tổ ăn ý khối D:

D01

Văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

D02

Văn, Toán, giờ đồng hồ Nga

D03

Văn, Toán, giờ đồng hồ Pháp

D04

Văn, Toán, giờ đồng hồ Trung

D05

Văn, Toán, Tiếng Đức

D06

Văn, Toán, Tiếng Nhật

D07

Toán, Hóa học tập, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học tập, Tiếng Anh

D09

Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D11

Văn, Vật lí, Tiếng Anh

D12

Văn, Hóa học tập, Tiếng Anh

D13

Văn, Sinh học tập, Tiếng Anh

D14

Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D15

Văn, Địa lí, Tiếng Anh

D16

Toán, Địa lí, Tiếng Đức

D17

Toán, Địa lí, Tiếng Nga

D18

Toán, Địa lí, Tiếng Nhật

D19

Toán, Địa lí, Tiếng Pháp

D20

Toán, Địa lí, Tiếng Trung

D21

Toán, Hóa học tập, Tiếng Đức

D22

Toán, Hóa học tập, Tiếng Nga

D23

Toán, Hóa học tập, Tiếng Nhật

D24

Toán, Hóa học tập, Tiếng Pháp

D25

Toán, Hóa học tập, Tiếng Trung

D26

Toán, Vật lí, Tiếng Đức

D27

Toán, Vật lí, Tiếng Nga

D28

Toán, Vật lí, Tiếng Nhật

D29

Toán, Vật lí, Tiếng Pháp

D30

Toán, Vật lí, Tiếng Trung

D31

Toán, Sinh học tập, Tiếng Đức

D32

Toán, Sinh học tập, Tiếng Nga

D33

Toán, Sinh học tập, Tiếng Nhật

D34

Toán, Sinh học tập, Tiếng Pháp

D35

Toán, Sinh học tập, Tiếng Trung

D41

Văn, Địa lí, Tiếng Đức

D42

Văn, Địa lí, Tiếng Nga

D43

Văn, Địa lí, Tiếng Nhật

D44

Văn, Địa lí, Tiếng Pháp

D45

Văn, Địa lí, Tiếng Trung

D52

Văn, Vật lí, Tiếng Nga

D54

Văn, Vật lí, Tiếng Pháp

D55

Văn, Vật lí, Tiếng Trung

D61

Văn, Lịch sử, Tiếng Đức

D62

Văn, Lịch sử, Tiếng Nga

D63

Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật

D64

Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp

D65

Văn, Lịch sử, Tiếng Trung

D66

Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Anh

D68

Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga

D69

Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật

D70

Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp

D72

Văn, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Anh

D73

Văn, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Đức

D74

Văn, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Nga

D75

Văn, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Nhật

D76

Văn, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Pháp

D77

Văn, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Trung

D78

Văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Anh

D79

Văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức

D80

Văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nga

D81

Văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nhật

D82

Văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Pháp

Xem thêm: oppo k10 5g

D83

Văn, Khoa học tập xã hội, Tiếng Trung

D84

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Anh

D85

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Đức

D86

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nga

D87

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Pháp

D88

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Tiếng Nhật

D90

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Anh

D91

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Pháp

D92

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Đức

D93

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Nga

D94

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Nhật

D95

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Tiếng Trung

D96

Toán, Khoa học tập xã hội, Anh

D97

Toán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Pháp

D98

Toán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Đức

D99

Toán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nga

DD0

Toán, Khoa học tập xã hội, Tiếng Nhật

DD2

Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn

DH1

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn

>> Xem thêm: Hướng dẫn giấy tờ thủ tục ĐK đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2023?

Danh sách mã tổng hợp môn của những khối năng khiếu sở trường mới nhất nhất?

Tổ ăn ý khối H:

H00

Văn, Năng năng khiếu vẽ 1, Năng năng khiếu vẽ 2

H01

Toán, Văn, Vẽ

H02

Toán, Vẽ Hình họa thẩm mỹ, Vẽ tô điểm màu

H03

Toán, Khoa học tập bất ngờ, Vẽ Năng khiếu

H04

Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu

H05

Văn, Khoa học tập xã hội, Vẽ Năng khiếu

H06

Văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật

H07

Toán, Hình họa, Trang trí

H08

Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Tổ ăn ý khối V:

V00

Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V01

Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật

V02

Vẽ thẩm mỹ, Toán, Tiếng Anh

V03

Vẽ thẩm mỹ, Toán, Hóa học

V05

Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật

V06

Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật

V07

Toán, giờ đồng hồ Đức, Vẽ mỹ thuật

V08

Toán, giờ đồng hồ Nga, Vẽ mỹ thuật

V09

Toán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuật

V10

Toán, giờ đồng hồ Pháp, Vẽ mỹ thuật

V11

Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật

Tổ ăn ý khối R:

Khối R00

Văn, sử, năng khiếu sở trường nghệ thuật

Khối R01

Văn, địa, năng khiếu sở trường nghệ thuật

Khối R02

Văn, toán, năng khiếu sở trường nghệ thuật

Khối R03

Văn, anh, năng khiếu sở trường nghệ thuật

Khối R04

Văn, trình diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, năng khiếu sở trường văn hóa truyền thống nghệ thuật

Khối R05

Văn, anh, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R06

Văn, khoa học tập bất ngờ, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R07

Văn, toán, năng khiếu sở trường hình ảnh báo chí

Khối R08

Văn, anh, năng khiếu sở trường hình ảnh báo chí

Khối R09

Văn, khoa học tập bất ngờ, năng khiếu sở trường hình ảnh báo chí

Khối R11

Văn, toán, năng khiếu sở trường cù phim truyền hình

Khối R12

Văn, anh, năng khiếu sở trường cù phim truyền hình

Khối R13

Văn, khoa học tập bất ngờ, năng khiếu sở trường cù phim truyền hình

Khối R15

Văn, toán, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R16

Văn, khoa học tập xã hội, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R17

Văn, khoa học tập xã hội, năng khiếu sở trường hình ảnh báo chí

Khối R18

Văn, khoa học tập xã hội, năng khiếu sở trường cù phim truyền hình

Khối R19

Văn, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh, năng khiếu sở trường báo chí

Khối R20

Văn, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh, năng khiếu sở trường hình ảnh báo chí

Khối R21

Văn, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh, năng khiếu sở trường cù phim truyền hình

Khối R22

Văn, toán, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh

Khối R23

Văn, sử, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh

Khối R24

Văn, toán, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh

Khối R25

Văn, khoa học tập bất ngờ, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh

Khối R26

Văn, khoa học tập xã hội, điểm quy thay đổi chứng từ Tiếng Anh

Tổ ăn ý khối M:

M00

Ngữ văn, Toán, Đọc biểu diễn cảm, Hát

M01

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

M02

Toán, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2

M03

Văn, Năng năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2

M04

Toán, Đọc kể biểu diễn cảm, Hát - Múa

M10

Toán, Tiếng Anh, NK1

M11

Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh

M13

Toán, Sinh học tập, Năng khiếu

M14

Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Toán

M15

Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Tiếng Anh

M16

Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Vật lý

M17

Ngữ văn, Năng năng khiếu báo chí truyền thông, Lịch sử

M18

Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Toán

M19

Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Tiếng Anh

M20

Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Vật lý

M21

Ngữ văn, Năng năng khiếu Hình ảnh báo chí truyền thông, Lịch sử

M22

Ngữ văn, Năng năng khiếu cù phim truyền hình, Toán

M23

Ngữ văn, Năng năng khiếu cù phim truyền hình, Tiếng Anh

M24

Ngữ văn, Năng năng khiếu cù phim truyền hình, Vật lý

M25

Ngữ văn, Năng năng khiếu cù phim truyền hình, Lịch sử

Tổ ăn ý khối N:

N00

Văn, Năng năng khiếu Âm nhạc 1, Năng năng khiếu Âm nhạc 2

N01

Văn, Hát xướng âm, Biểu biểu diễn nghệ thuật

N02

Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụ

N03

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên nghiệp môn

N04

Văn, Năng năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu

N05

Văn, Xây dựng kịch phiên bản sự khiếu nại, Năng khiếu

N06

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên nghiệp môn

N07

Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên nghiệp môn

N08

Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ thể và phổ thơ

N09

Văn, Hòa thanh, Chỉ huy bên trên chỗ

Tổ ăn ý khối T:

T00

Toán, Sinh, Năng năng khiếu Thể dục thể thao

T01

Toán, Văn, Năng năng khiếu thể thao thể thao

T02

Văn, Sinh, Năng năng khiếu thể thao thể thao

T03

Văn, Địa, Năng năng khiếu thể thao thể thao

T04

Toán, Lý, Năng năng khiếu thể thao thể thao

T05

Văn, Giáo dục đào tạo công dân, Năng năng khiếu thể thao thể thao

T07

Văn, Địa, Năng năng khiếu thể thao thể thao

T08

Toán, Giáo dục đào tạo công dân, Năng năng khiếu thể thao thể thao

Danh sách các khối thi đại học, mã tổng hợp xét tuyển chọn ĐH mới nhất nhất? Thi chất lượng tốt nghiệp trung học tập phổ thông cần đua tối thiểu bao nhiêu môn? (Hình kể từ Internet)

Thi chất lượng tốt nghiệp trung học tập phổ thông cần đua bao nhiêu môn?

Căn cứ khoản 3 Điều 12 Quy chế đua phát hành tất nhiên Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT được sửa thay đổi vị khoản 4 Điều 1 Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT với quy định:

Đối tượng, ĐK dự thi
...
3. Đăng ký bài xích thi:
a) Để xét thừa nhận chất lượng tốt nghiệp THPT: sỹ tử dạy dỗ trung học phổ thông nằm trong đối tượng người sử dụng quy toan bên trên điểm a, b khoản 1 Như vậy cần tham dự cuộc thi 04 (bốn) bài xích đua, bao gồm 03 (ba) bài xích đua song lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài xích đua tổng hợp tự sỹ tử tự động chọn; sỹ tử GDTX nằm trong đối tượng người sử dụng quy toan bên trên điểm a, b khoản 1 Như vậy cần tham dự cuộc thi 03 (ba) bài xích đua, bao gồm 02 (hai) bài xích đua song lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài xích đua tổng hợp tự sỹ tử tự động lựa chọn. Thí sinh GDTX hoàn toàn có thể ĐKDT thêm thắt bài xích đua Ngoại ngữ nhằm lấy thành quả xét tuyển chọn sinh;

Như vậy, nhằm chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông sỹ tử dạy dỗ trung học phổ thông cần tham dự cuộc thi 04 (bốn) bài xích đua, bao gồm 03 (ba) bài xích đua song lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 (một) bài xích đua tổng hợp tự sỹ tử tự động lựa chọn.

Thí sinh GDTX cần tham dự cuộc thi 03 (ba) bài xích đua, bao gồm 02 (hai) bài xích đua song lập là Toán, Ngữ văn và 01 (một) bài xích đua tổng hợp tự sỹ tử tự động lựa chọn.

Trong cơ, so với bài xích đua tổ hợp:

- 01 bài xích đua tổng hợp Khoa học tập Tự nhiên (viết tắt là KHTN) bao gồm những môn đua bộ phận Vật lí, Hóa học tập, Sinh học;

- 01 bài xích đua tổng hợp Khoa học tập Xã hội (viết tắt là KHXH) bao gồm những môn đua bộ phận Lịch sử, Địa lí, Giáo dục đào tạo công dân so với sỹ tử học tập lịch trình dạy dỗ phổ thông cung cấp trung học phổ thông hoặc những môn đua bộ phận Lịch sử, Địa lí so với sỹ tử học tập lịch trình GDTX cung cấp trung học phổ thông.

Xem thêm:

>> Thi chất lượng tốt nghiệp và đua ĐH cộng đồng hoặc riêng rẽ 2023? Thi chất lượng tốt nghiệp xong xuôi với cần thiết đua ĐH ko 2023?

Trần Thị Nguyệt Mai

Xem thêm: vải cotton khô