Bộ 40 Đề Thi Vật Lý Giữa Học Kì 2 Lớp 11 Chuẩn Thi Học Kì 2, Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 11 Môn Lý

*

Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát lời bài hát tuyển sinh đại học, cao đẳng, cao đẳng

Bộ 40 Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 11 có đáp án năm 2022

Tải xuống 57 1.183 11

Bộ tài liệu 40 đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 11 có đáp án năm 2022 được biên soạn từ các đề thi Vật Lý 11 của các trường THPT trên cả nước có đáp án chi tiết được biên soạn nhằm giúp các em học sinh ôn luyện thi đạt. đạt điểm cao trong đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 11. Mời các bạn đón xem:

Bộ 40 Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 11 có đáp án năm 2022 – Câu 1

phòng giáo dục và đào tạo…..

Các bạn đang xem: Đề thi giữa kì 2 môn Vật Lý lớp 11

Kiểm tra giữa kỳ 2

Môn: Vật lý lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(Chủ đề 1)

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1:Công thức nào sau đây của cảm ứng từ tại tâm của một vòng dây tròn bán kính R mang dòng điện I đặt trong không khí là

*

Câu 2:Cuộn dây tròn phẳng có 20 vòng, bán kính 3,14 cm. Khi có dòng điện chạy qua thì từ trường tại tâm vòng dây là B=2.10-3T. Tính cường độ dòng điện trong vòng dây.

A. 3A

B. 4A

C.5A

D. 2,5A

Câu 3:Cho dòng điện có cường độ I = 0,2A chạy qua các vòng dây của một cuộn dây. Ống chỉ dài 50 cm và có 780 vòng. Cảm ứng từ bên trong lòng ống dây là:

A. 3,918.10-4T

B. 4.521.10-4TB

C. 2,872.10-4T

D. 3,326.10-4T

Câu 4:Câu nào sau đây là câu trả lời?Chính xáckhi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song:

A. cùng chiều, đẩy nhau.

B. cùng chiều thì hút nhau

C. ngược chiều thì hút nhau

D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút.

Câu 5:Một đoạn dây dẫn thẳng dài 89cm đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Chứng tỏ rằng khi dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn có cường độ 23A thì đoạn dây này chịu tác dụng của lực từ 1,6N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 78.10-5T.

B. 78.10-3T.

C.78T.

D. 7,8.10-3T.

Câu 6:Một thanh nhôm MN khối lượng 0,2kg chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray song song đặt cách nhau 1,6m nằm ngang, nằm trong mặt phẳng của hình vẽ. Từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn B = 0,05T. Hệ số ma sát trượt giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là µ = 0,40. Lấy g = 10 m/s2. Khi dòng điện qua thanh nhôm không đổi và bằng 12 A thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc?

*

A. 0,3m/s2.

Tham Khảo Thêm:  Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Môn Công Nghệ Bài 2, 3, 4, Và 6, Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Đẹp Mắt Và Sáng Tạo

B. 0,4m/s2.

C. 0,8m/s2.

D. 0,5m/s2.

Câu 7:Một hạt mang điện tích 3,2.10-19C bay vào trong một từ trường đều có B = 0,5 p hợp với phương của đường sức từ 30°. Lực Lorentz tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10-14N. Tốc độ của hạt đó khi nó đi vào từ trường là

A. 2.106m/s.

B. 106m/s.

C. 3.106m/s.

D. 4.106m/s.

Câu 8:Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều có quỹ đạo luôn vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1= 1,8.106m/s thì lực Lorentz tác dụng lên hạt là f1= 2.10-6N, nếu hạt chuyển động với vận tốc v2= 4,5.107m/s thì lực Lorentz tác dụng lên trên hạt là

A. 2.10-5N.

B. 3.10-5N.

C. 5.10-5N.

D.10-5N.

Câu 9:Cho dòng điện có cường độ A chạy qua các vòng dây của một cuộn dây thì cảm ứng từ bên trong cuộn dây là T. Tính số vòng dây của cuộn dây, biết chiều dài của cuộn dây là cm.

Xung quanh.

B. hình tròn.

C. tròn.

D. tròn

Câu 10:Một vòng phẳng có diện tích giới hạn S = 5 cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,1T. Mặt phẳng của vòng dây tạo với từ trường một góc α = 30°. Tính từ thông qua S.

MỘT.3.10-4Wb

B. 3.10-5Wb

C. 4,5.10-5Wb

D. 2,5.10-5Wb

Câu 11:(Đề chính thức BGD-ĐT – 2018) Một vòng dây dẫn phẳng, kín đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian 0,04 s, từ thông qua vòng dây giảm dần đều từ giá trị 6.10-3Wb đến giá trị bằng không thì suất điện động cảm ứng trong vòng dây có độ lớn là

A. 0,12V.

B. 0,15V.

C. 0,30V.

D. 0,24V.

Xem thêm: Bạc chuyển bậc là gì – Bạc chuyển cấp Pvc,Pvc Ông Nhiễm,Pvc Phú Kiên

Câu 12:Một vòng dây dẫn hình vuông cạnh a = 10 cm được đặt cố định trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian 0,05 s, cho độ lớn cảm ứng từ tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.

A. 1 (V).

B. 0,15 (V).

C. l,5 (V).

D. 0,1 (V)

Câu 13:Cho thanh dây dẫn MN = 15cm đặt nằm ngang trên hai thanh ray dây dẫn x’x, y’y như hình vẽ. Hai thanh ray có chiều dài vừa đủ được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 0,5 T, hướng vuông góc với mặt phẳng của hai thanh ray. Thanh MN chuyển động thẳng đều theo phương x’y’ với vận tốc không đổi 3 m/s. Biết điện trở R = 0,5 Ω, điện trở của thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray rất nhỏ. Dòng điện cảm ứng qua R có độ lớn

*

A. 0,45 A

Tham Khảo Thêm:  Soạn bài phương pháp thuyết minh lớp 8

B. 4,5 A

C. 0,25 A

D. 2,5 A

Câu 14:Tính độ tự cảm của một cuộn dây hình trụ dài 0,5 m gồm 1000 vòng dây, mỗi vòng có đường kính 20 cm.

A. 0,088 H .

B. 0,079 H .

C. 0,125 H .

D. 0,064 H .

Câu 15:Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,5 H, trong đó dòng điện tăng đều với tốc độ 200 A/s thì suất điện động tự cảm là

A. −100 V.

B. 20V.

C.100V.

D. 200V

Câu 16:Điện cảm emf 0,75 V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25 mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ giá trị I đến 0 trong 0,01 s. Tính I

A. 0,1 A

B. 0,4 A

C. 0,3 A

D. 0,6A.

Câu 17:Một ống dây dài ℓ = 30cm gồm N = 1000 vòng dây, đường kính mỗi dây d = 8 cm, có dòng điện cường độ i = 2 A chạy qua. Thời gian ngắt dòng điện là t = 0,1s thì độ lớn suất điện động tự cảm trong cuộn dây là

A. 0,15V.

B. 0,42V.

C. 0,24V.

D. 8,6 V

Câu 18:Đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng đường

A. vuông góc với dòng điện.

B. đường tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.

C. đường tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, có tâm dòng điện.

D. đường tròn vuông góc với dòng điện.

Câu 19:Quan sát dạng đường sức từ, so sánh ống dây dẫn có dòng điện với nam châm thẳng, ta thấy:

A. giống nhau, đầu ống dẫn dòng điện đi theo chiều kim đồng hồ là cực bắc.

B. giống nhau, đầu ống dẫn dòng điện đi theo chiều kim đồng hồ là cực nam.

C. khác nhau, đầu ống dẫn dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực bắc.

D. khác nhau, đầu ống có dòng điện đi ngược chiều kim đồng hồ là cực nam.

Câu 20:Hai ống đặt trong không khí có các thông số sau:

*

Cảm ứng từ trong các cuộn dây lần lượt là B1 và ​​B2. Chọn tùy chọnChính xác.

*

Phần II: Tiểu luận

Bài 1:Một êlectron có động năng ban đầu Wd = 2,49.10-18J bay vào một từ trường đều B = 5.10-5 theo phương vuông góc với các đường sức thì hạt chuyển động tròn đều trên một đường tròn bán kính r . Cho biết khối lượng của electron là 9,1.10-31kg, điện tích của electron là e = – 1,6.10-19C. Hãy xác định:

Tham Khảo Thêm:  Gợi Ý Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh Lớp 10 Thanh Hoá

Một. Vận tốc của electron nói trên

b. Lực Lorenzo tác dụng lên êlectron

c. bán kính quỹ đạo electron

d. Chu kì quay của êlectron

Bài 2:Một dây dẫn hình trụ dài gồm N = 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính d = 10cm, dây dẫn có tiết diện S = 0,4 mm2, điện trở suất ρ = 1,75.10-8Ωm. Dây dẫn đó được đặt trong một từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ B song song với trục của hình trụ có độ lớn đều tăng dần theo thời gian theo quy luật ΔB/Δt = 0,01(T/s).

Một. Nối hai đầu ống dây với một tụ điện có C = 10-4F, tính năng lượng của tụ điện

b. Nối tắt hai đầu dây dẫn, tính nhiệt dung tỏa ra trong dây dẫn.

*

Đáp án & Hướng dẫn giải

Phần I: Trắc nghiệm

Câu hỏi 1:Câu trả lời là không

Cảm ứng từ tại tâm đường tròn:

*

Câu 2:ĐÁP ÁN C

Dòng điện trong vòng lặp là:

*

Câu 3:Đáp án A

Cảm ứng từ bên trong cuộn dây là

*

Câu 4:Câu trả lời là không

Khi hai dòng điện cùng chiều thì tương tác hút nhau

Câu 5:Câu trả lời là không

*

Câu 6:ĐÁP ÁN C

+ Theo quy tắc bàn tay trái, chiều của lực từ có dạng như hình vẽ, có độ lớn

*

+ Gia tốc

*
*

Câu 7:Câu trả lời là không

Vận tốc của hạt đó:

*

Câu 8:ĐÁP ÁN C

Chúng ta có:

*

Câu 9:TRẢ LỜI DỄ DÀNG

*

Câu 10:TRẢ LỜI DỄ DÀNG

*

Câu 11:Câu trả lời là không

*

Câu 12:TRẢ LỜI DỄ DÀNG

*

Câu 13:Đáp án A

*

Câu 14:Câu trả lời là không

*

Câu 15:Đáp án A

*

Câu 16:ĐÁP ÁN C

*

Câu 17:Câu trả lời là không

*

Câu 18:ĐÁP ÁN C

+ Có dạng các đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện, có tâm là dòng điện.

Câu 19:ĐÁP ÁN C

+ Người ta thấy đường sức từ của ống dây dẫn có dòng điện đặt nam châm thẳng giống nhau, đầu ống dây dẫn có dòng điện đi theo chiều kim đồng hồ là cực Nam.

Câu 20:ĐÁP ÁN C

*

Phần II: Tiểu luận

Bài 1:

Một. Chúng ta có

*

b. Độ lớn của lực Lorenxơ tác dụng lên êlectron:

*

c. Do êlectron bay vào từ trường và chuyển động vuông góc với phương cảm ứng từ

*

nên lực Lorentz là lực hướng tâm nên ta có:

*

d. Chu kì quay của êlectron:

*

Bài 2:

Một. Suất điện động trong cuộn dây:

*

Vì hai đầu ống dây nối với tụ điện nên UC = e

Vậy năng lượng trên tụ điện là:

*

b. Khi nối tắt hai đầu ống đay mà mạch kín là ống dây thì suất điện động cảm ứng trong ống sẽ là i = e/R

Related Posts

Cách Vẽ Pokemon Hệ Điện Zeraora Mới Nhất

Mời các bạn khám phá thông tin và kiến ​​thức về Cách vẽ pokemon dạng bay Hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên…

Cách Vẽ Tường Đơn Giản Từ Họa Sĩ, Hướng Dẫn Cách Vẽ Tranh Tường Siêu Đơn Giản

Tranh tường hiện nay đang hot như thế nào chắc các bạn cũng đã biết. Vì vậy, bạn muốn vẽ một bức tranh tường? Bạn không biết…

Đề Thi Tin Học Trẻ Scratch, Đề Thi Tin Học Trẻ Lâm Đồng 2021

neftekumsk.com Chia sẻ với bạn kỳ thi cào tiểu học 2021– Bảng A – Trường tiểu học Scratch. Năm nay, một điểm khác là…

Hướng Dẫn Các Bước Vẽ Nail Cơ Bản Tại Nhà Đơn Giản Ai Cũng Làm Được

Học nail cơ bản tại nhà là từ khóa dành cho các bạn muốn tự học nail để có thể tự chăm sóc móng tại nhà mà…

Top 20 Bản Vẽ Cad Máy Nén Khí Nén, Bản Vẽ Cad Chi Tiết Máy Ngành Cơ Khí Chuẩn Nhất

Trình duyệt của bạn đã tắt hỗ trợ JAVASCRIPT. Trang web chỉ hoạt động khi bạn bật lại. Để xem cách bật JAVASCRIPT, hãy nhấp vào đây!…

Phần Mềm Vẽ 3D Trên Ipad Dành Cho Nghề Tư Vấn Thiết Kế Nội Thất

Công nghệ ngày càng phát triển với những thiết bị cầm tay hỗ trợ rất tốt cho công việc và đặc biệt là iPad hay máy tính…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *