azota .vn đăng nhập

** Đăng nhập thông qua số điện thoại cảm ứng thông minh hoặc email

Bạn đang xem: azota .vn đăng nhập

Bước 1: Truy cập vô trang web: https://azota.vn/vi/auth/login

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Nhập số điện thoại cảm ứng thông minh hoặc tin nhắn, nhập mật khẩu

Bước 4: Chọn “Đăng nhập”

** Đăng nhập tự thông tin tài khoản links gmail

Bước 1: Truy cập vô trang web: https://azota.vn/vi/auth/login

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Chọn vô hình tượng Google

Xem thêm: hình ảnh yêu nhau

Bước 4: Nhập gmail, tiếp sau đó ấn “Tiếp theo”

Bước 5: Nhập mật khẩu đăng nhập gmail, ấn “Tiếp theo” nhằm đăng nhập

** Đăng nhập tự mã QR (Chỉ dùng khi thông tin tài khoản vẫn lưu sẵn mã QR)

Bước 1: Truy cập vô trang web: https://azota.vn/vi/auth/login

Bước 2: Chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Chọn “QR code”

Bước 4: Chọn quét dọn mã QR đã có sẵn trước, vận chuyển lên mã QR nhằm đăng nhập

Xem thêm: ytop1 .com